+38 (0412) 24-04-79

usz_zt@ukr.net

м. Житомир, вул. Троянівська, 20

Запрошуємо всіх бажаючих студентів

Про нас

Університет cучасних знань, Житомирська філія — вищий навчальний заклад Товариство «Знання» України.        Вищий навчальний заклад недержавної форми власності, створений у січні 2002 року.
Університет заснований громадською організацією Товариство «Знання» України, що має 65-річний досвід науково-просвітницької та освітньої діяльності на теренах України.

Житомирська філія Університету сучасних знань створена рішенням зборів засновників Університету сучасних знань від 16.05.2002 року протокол №3 та наказу президента університету від 26.06.2002 року № 18/12.

У своїй діяльності філія керується Положенням про Житомирську філію Університету сучасних знань, затвердженим президентом Університету 16.05.2002 року, зареєстрованим виконкомом Житомирської міської ради 08.07.2002 року реєстраційний № 257 ЖОЮ. Філія включена до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України .

Житомирська філія Університету сучасних знань здійснює підготовку фахівців за денною та заочною формами навчання згідно з отриманою ліцензією АД № 072602 від 14.08.2012 р. до рівня бакалавра та спеціаліста (в т.ч. друга вища освіта ) на основі повної загальної середньої освіти, на основі освітньо – кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра та спеціаліста за такими спеціальностями: правознавство, фінанси і кредит, облік і аудит.

Підготовку фахівців для роботи в сучасних ринкових умовах забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Навчальний процес у філії здійснюється за новітніми технологіями освіти . У філії ведеться плідна та змістовна науково-дослідна робота, до якої активно залучаються як викладачі, так і студенти.

Студенти денної форми навчання мають можливість здійснити військову підготовку за програмою офіцерів запасу у Житомирському військовому інституті ім. С.П.Корольова Національного авіаційного університету.

Студентам надається допомога у підборі баз виробничих практик з подальшим працевлаштуванням.